Opłaty

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku wynosi 900 zł. Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czesnego w uzasadnionych przypadkach.

Czesne obejmuje opłatę za pobyt dziecka w Przedszkolu wraz z wyżywieniem i zajęciami dydaktycznymi.

W przypadku nieobecności dziecka zwracana jest dzienna stawka żywieniowa w wysokości 6 zł za każdy dzień.

Istnieje możliwość zapisania dziecka na pół etatu, gdzie dziecko może przebywać w placówce w godz. 6.00 do 13.30, a opłata wynosi 650 zł miesięcznie bez możliwości odliczenia stawki żywieniowej z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu.

Rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola wpłacają bezzwrotnie wpisowe w chwili podpisania umowy w wysokości 450zł – opłata jednorazowa, celem rezerwacji miejsca w Przedszkolu z przeznaczeniem na fundusz rozwoju placówki.

We wrześniu pobierana jest jednorazowa opłata na ubezpieczenie dziecka przez cały rok szkolny i na podręczniki.

W miesiącu grudniu pobierana jest opłata na zorganizowanie zabawy mikołajkowej.

Zapewnienie opieki nad dzieckiem po godz.18.00 wymaga wcześniejszego ustalenia z wychowawcą. Również opłata z tego tytułu (20 zł za każdą rozpoczętą godzinę) dokonywana jest bezpośrednio do wychowawcy przy odbiorze dziecka.