Plan dydaktyczno-wychowawczy (grupa 3 latków)

Plan wychowawczo- dydaktyczny na miesiąc listopad-  grupa 3-4 latków

Wychowawca: Anna Podraza

Tydzień I
Temat tygodnia: Jak zwierzęta przygotowują się do zimy

Cele:

 • rozwijanie mowy (dziecko wymienia nazwy wybranych ptaków, odpowiada na pytania dotyczące utworu, wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich),
 • rozwijanie sprawności manualnej (dziecko lepi z masy solnej, ćwiczenia w wycinaniu)
 • określanie tempa poruszania się: „szybko”, „wolno”, „szybciej”, „wolniej”
 • umuzykalnianie dzieci (śpiewa piosenkę),
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego (dziecko zaznacza kolejność zdarzeń w historyjce).

Tydzień II
Temat tygodnia: Dbamy o czystość

Cele:

 • rozwijanie mowy (dziecko odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące obrazka, wypowiada się na temat higieny),
 • rozwijanie sprawności manualnych ( dziecko projektuje ręcznik według własnego pomysłu),
 • definiowanie pojęcia „para” (dziecko wyjaśnia, co oznacza słowo „para”, wskazuje przedmioty, części ciała, które występują w parach),
 • nauka piosenki („mydło lubi zabawę”).

Tydzień III-IV
Temat tygodnia: Sposoby na długie jesienne wieczory

Cele:

 • rozwijanie mowy (dziecko odpowiada na pytania dotyczące utworu) ,
 • rozwijanie sprawności manualnych (wykleja kuleczkami z bibuły słoneczko),
 • rozwijanie umiejętności liczenia (dziecko przelicza przedmioty w zbiorach),
 • budzenie zainteresowania zabawami badawczymi ( podaje nazwy kolorów zmieszanych z dwóch kolorów farb),
 • dostrzeganie rytmu w ciągu przedmiotów i kontynuowanie go,
 • umuzykalnianie dzieci (dziecko porusza się w rytm muzyki „wolno”, „szybko”).