Żłobek

Żłobek Jagódki w godzinach 6.30 do 18:00 prowadzi działalność opiekuńczo-pielęgnacyjną oraz wychowawczą z dziećmi w wieku od 12 miesiąca do 3 lat.

Do zadań Żłobka należy w szczególności:

  • zapewnienie dzieciom warunków pobytu w Żłobku jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych,
  • zapewnienie dzieciom warunków pełnego bezpieczeństwa,
  • prowadzenie żywienia dzieci zgodnie z obowiązującymi normami,
  • zapewnienie dzieciom opieki opiekuńczo-pielęgnacyjnej oraz wychowawczej,
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci,
  • współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania celem ujednolicenia metod żywienia i pielęgnacji.

Program realizowany w grupie żłobkowej uwzględnia pełny rozwój osobowości małego Dziecka – intelektualny, fizyczny i społeczny. Celem Żłobka jest wychowanie Dzieci na śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu malców, mających właściwy kontakt z otoczeniem i dobrze czujących się we współczesnym świecie.

?Jagódki? mają na celu zapewnienie opieki nad Waszymi skarbami i wspieranie ich rozwoju w atmosferze zabawy i radości.
Proponujemy „małym odkrywcom” twórcze spędzanie czasu na zabawach edukacyjnych, zajęciach rytmiczno-ruchowych, rozwijających wyobraźnię, słuchanie muzyki i bajek przyjaznych dziecku.